رد کردن لینک ها

H S E , ایمنی در کار

نصب نوار خطر و عوارض هشدار دهنده در زیر کار مانع از تردد عابرین و وسایل نقلیه میشود و خود نقش مهمی در ایجاد ایمنی در زمان اجرای کار دارد

حفظ ایمنی و بهداشت در کارگاهها و محل کار

از مکانهایی که بخش مهمی از سوانح کاری در آن روی می دهد محل کار وکارگاههای ساختمانی هستند .کار در ارتفاع یا دسترسی با طناب به خاطر ماهیت کار، جزو مناطق کاری خطرناک دسته بندی می شوند. بنابراین با حفظ  ایمنی در این مکانها، می توان سوانح کاری را تا میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد. در این راستا بهتر است کارفرما ها و مدیران اجرای ادارات و ساختمانها قبل از استعلام قیمت و برآورد هزینه ابتدا با اطلاع از رزومه و پروژه های انجام شده توسط پیمانکار از سطح توان و سواد ایمنی پیمانکار مطلع شوند .در مواردی کارفرما بدون در نظر گرفتن سطح ایمنی پیمانکار وفقط مد نظر داشتن قیمت اقدام به انتخاب پیمانکار کرده اند و بعد از بروز حادثه ،به دلیل داشتن مسئولیت در انتخاب پیمانکار نا مناسب گرفتار پاره ای از مشکلات شده اند.

با پیچ رولپلاک نمای ساختمان بیشتر آشنا شوید

جهت جلوگیری از حوادث و پشیمانی ، بهتر است کارفرما ها و مدیران اجرای ادارات و ساختمانها قبل از استعلام قیمت و برآورد هزینه ابتدا از سطح توان و سواد ایمنی پیمانکار مطلع شوند

گواهینامه های کار در ارتفاع و دوره های ایمنی

با داشتن سرپرست آموزش دیده و گذراندن دوره های ایمنی و نظارت مستقیم و سر پروژه و اجرای کامل قوانین ایمنی و لطف خداوند بزرگ میتوان کار ها را بدون حادثه به پایان رساند

گواهینامه های IRATA اصلی ترین مرجع کار در ارتفاع در دنیا

بازگشت به بالای صفحه